Lasta koskevat vaatimukset

Banner 001

Voit täyttää lasta koskevat vaatimukset suoraan tässä alla olevalla lomakkeella, voit myös tulostaa lomakkeen oikeasta yläkulmasta löytyvän tulosta painikkeen avulla.

Ohje lomakkeen täyttämiseksi

Lapsia koskevien vaatimusten osalta Jos lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta ei ole sovittu,
a) vanhemmat voivat tehdä sopimuksen lapsen asuinpaikkakunnan sosiaalitoimessa
lastenvalvojan luona.
TAI
b) avioerohakemuksessa voidaan esittää osapuolten alaikäisten lasten huoltoa, asumista,
tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevia vaatimuksia. Hakemuksen voivat tehdä
vanhemmat yhdessä tai toinen vanhemmista yksin.

1. Lapsen huolto
Jos lapsi on vanhempiensa yhteisessä huollossa, vanhemmat päättävät yhdessä lapsen
kannalta merkittävistä asioista kuten lapsen asuinpaikasta, päivähoidosta, koulusta,
terveydenhuollosta, nimestä, passista, uskonnosta jne.
Yksinhuoltaja päättää yksin näistä asioista.

2. Lapsen asuminen
Lapsi voidaan määrätä asumaan toisen vanhempansa luokse tai asumaan vuorotellen
vanhempiensa luona. Vuoroasuminen edellyttää sitä, että lapsi viettää vähintään 40 %
ajastaan toisen vanhempansa luona. Tällöin hakemuksessa tulee ilmoittaa, miten pitkän
ajan lapsi on vanhempiensa luona ja milloin hän vaihtaa vanhemman luota toisen luokse.
Vuoroasumista haettaessa hakemuksessa tulee lisäksi ilmoittaa, kumman vanhemman
luona on lapsen virallinen, väestörekisteriin ilmoitettava asuinpaikka.

3. Lapsen tapaamisoikeus
Jos lapsi asuu toisen vanhempansa luona, hänelle voidaan vahvistaa oikeus tavata sitä
vanhempaa, jonka luona hän ei asu. Hakemuksessa tulee ilmoittaa, milloin ja miten usein
lapsi tapaa vanhempaansa.

4. Lapsen elatusapu
Elatusapu vahvistetaan yleensä kuukausittaisena euromääräisenä maksuna.
Maksuvelvollisuus alkaa yleensä siitä päivästä, kun hakemus saapuu käräjäoikeuteen.
Elatusapu voidaan kuitenkin erityisen painavista syistä vahvistaa vuoden ajalta ennen
hakemuksen saapumista käräjäoikeuteen.

5. Lapsen kanssa käytävä keskustelu
Vanhempien erotessa lapsella on suuri tarve saada tietää, mitä hänen elämässään tulee
tapahtumaan. Tehdessään päätöksiä lapsen tulevaisuudesta vanhempien tulee keskustella
niistä lapsen kanssa, jos se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista.
Pääsääntöisesti tällaisen keskustelun käyminen on mahdollista vasta kouluikäisen lapsen
kanssa. Vanhempien on otettava huomioon lapsen ajatukset ja toivomukset. Lapsen
tehtävä ei ole kuitenkaan ratkaista asioita, vaan vastuu lapsen edun mukaisesta
päätöksestä on vanhemmilla.